Etablering af byggeplads/grusparkering på Tippen

Publiceret 26-10-2022

Afgørelsen vedrører matr.49ak, Frederikssund Bygrunde, Sydkajen, 3600 Frederikssund, Frederikssund Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/23296.

Etablering af byggeplads-grusparkering på Tippen.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent