Dispensation til udskiftning af tag og kviste

Publiceret 20-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 10h Kattinge By, Herslev, Rishøjvej 8a 4000 Roskilde, i Lejre Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og § 65b, stk. 3 nr. 9, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/17037.

Dispensation til udskiftning af tag og kviste

Yderligere information:

Niclas Krogh Brandt

Sagsbehandler