Dispensation til udskiftning af solceller

Publiceret 21-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3q, Skove By, Junget, Fjordvej 54, 7870 Roslev, i Skive Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/22817.

Dispensation til udskiftning af solceller

Yderligere information:

Morten Skov Jensen

Sagsbehandler