Dispensation til udskiftning af pumpestation

Publiceret 07-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 94, Vallensbæk By, Vallensbæk, Saltøvej 15, 2665 Vallensbæk Strand, Vallensbæk Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udskiftning af pumpestation som ansøgt. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/22898.

Dispensation til udskiftning af pumpestation

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler