Dispensation til tilslutningsbokse for optisk kabel mellem Fyn og Lyø, Faaborg-Midtfyn kommune

Publiceret 06-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommene matr.nr. 39b, Lyø, Faaborg Jorder og Fyn -Sinebjerg: matr.14c Bjerne By, Horne eller 14m, Bjerne By, Horne – Faaborg Midtfyn Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte således der kan etableres én tilslutningsboks ved Sinebjerg og én på Lyø.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/22947.

22/22947 Dispensation til tilslutningsbokse mellem Fyn og Lyø

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent