Dispensation til terrænregulering mv. ved genopførelse af sommerhus

Publiceret 13-10-2022

Der er ansøgt søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1
§ 15 til terrænregulering,
retablering af dæksler samt varmepumpe ved genopførelse af sommerhus inden
for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.9d, Venø By, Venø, Havstokken
5, Venø, 7600 Struer, Struer Kommune .

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligt oplys journalnummer 22/23153

22_23153 Afgørelse.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent