Dispensation til solceller på tag på matr. nr. 3,

Publiceret 27-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3, Gedehave, Magleby, Gedehavevej 101, 4230 Skælskør, i Slagelse Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/22468.

Dispensation til solceller på tag på matr. nr. 3,

Yderligere information:

Kristina Bej Tanderup

Sagsbehandler