Dispensation til solceller på tag, Kolding kommune

Publiceret 10-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommene matr. 14l Sdr. Bjert By, Sdr. Bjert, Kystvej 2, 6091 Bjert, Kolding Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/22948.

22/22948 Dispensation til solceller

 

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent