Dispensation til solcelleanlæg på sommerhus

Publiceret 24-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 65, Kvistrup, Øsby, Jørlbjerg 33, 6100, i Haderslev Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/23116.

Dispensation til solcelleanlæg på sommerhus

Yderligere information:

Morten Skov Jensen

Sagsbehandler