Dispensation til skilt

Publiceret 05-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 54a, Hou By, Hals, Hou Mole 25, 9370 Hals, Aalborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/20209.

Dispensation til skilt

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler