Dispensation til renovering af pumpestation

Publiceret 13-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 174, Allinge-Sandvig Markjorder, Strandvejen 2, 3770 Allinge, Bornholms Regionskommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/23120.

Dispensation til renovering af pumpestation

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler