Dispensation til opsætning af solceller

Publiceret 27-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 4b, Kragnæs, Marstal, Kirkevejen 70, 5960 Marstal, i Ærø Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/23217

Dispensation til opsætning af solceller

Yderligere information:

Kristina Bej Tanderup

Sagsbehandler