Dispensation til oplægning af solcellepaneler på udhus

Publiceret 02-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.22a, Emtekær By, Tanderup, Wedellsborgvej 30, 5592 Ejby, Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til solcellepaneler placeret i niveau med tagfladen på udhusbygning. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/22714.

Dispensation til oplægning af solcellepaneler på udhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler