Dispensation til opførelse af tilbygning på Skorpeskolen Friskole

Publiceret 11-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.2ep, Hellebækgård, Hellebæk, Nordre Strandvej 129, 3150 Hellebæk, Helsingør Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/11794.

Dispensation til opførelse af tilbygning på Skorpeskolen Friskole

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler