Dispensation til opførelse af overdækkede arealer samt indretning af ferielejligheder i eksisterende bebyggelse på Hygge Strand Camping

Publiceret 31-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3f, Hylken By, Bjerager, Toldvejen 50, 8330 Odder, i Odder Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til indretning af ferielejligheder samt overdækkede arealer, jf. redegørelsen og som ansøgt. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/08277.

Dispensation til opførelse af overdækkede arealer samt indretning af ferielejligheder i eksisterende bebyggelse på Hygge Strand Camping

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler