Dispensation til opførelse af lagerhal på rensningsanlæg

Publiceret 17-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 20ei, Brundby By, Tranebjerg, Slagterivej 28, 8305 Samsø, Samsø Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/23225.

Dispensation til opførelse af lagerhal på rensningsanlæg

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler