Dispensation til ny indkørsel

Publiceret 19-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 81a, Hundested By, Torup, Skansevej 75, 3390 Hundested, Halsnæs Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af ny indkørsel med opstillingsplads, samt isætning af låge i hegn til ejendommen som ansøgt.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/20535

22-20535 Dispentation til ny indkørsel.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent