Dispensation til nedsivningsanlæg for stuehus

Publiceret 28-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.72b, Rø, Helligdomsvej 9, 3760 Gudhjem, Bornholms Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/23435.

Dispensation til nedsivningsanlæg for stuehus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler