Dispensation til midlertidig parkeringsplads

Publiceret 27-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1bh, Nivågård, Karlebo, Vibevej 21, 2990 Nivå, Fredensborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsenhenvis da venligst til journalnummer 22/23107.

Dispensation til midlertidig parkeringsplads.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler