Dispensation til midlertidig opsætning af sauna, d. 08.01.2023,

Publiceret 25-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 4eh, Bakkegårde, Dråby, Kulhusvej 214 3630 Jægerspris, i Frederikssund Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/23271.

Dispensation til midlertidig opsætning af sauna, d. 08.01.2023,

Yderligere information:

Kristina Bej Tanderup

Sagsbehandler