Dispensation til midlertidig forpagterbolig i forbindelse med renovering af eksisterende bolig

Publiceret 27-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 2b, Starholm, Skagen, Ålbækvej 288, 9982 Ålbæk, i Frederikshavn Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte midlertidige opstilling af forpagterbolig. Dispensationen er givet for en periode på 3 år, hvorfor boligen senest den 1. december 2025 skal være fjernet. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/08008.

Dispensation til midlertidig forpagterbolig i forbindelse med renovering af eksisterende bolig

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler