Dispensation til markering af hundestrand ved to pæle med piktogrammer

Publiceret 17-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.23a, Marienlyst, Helsingør Jorder, Strandpromenaden 12, 3000 Helsingør, Helsingør Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/23230.

Dispensation til markering af hundestrand ved to pæle med piktogrammer

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler