Dispensation til løbesti

Publiceret 27-10-2022

Afgørelsen vedrører løbesti over følgende matrikler: 38a, 39, 7000an og 740 Marselisborg, Aarhus Jorder samt 7000ac, Marselisborg, Aarhus Grunde, Århus Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/11309.

Dispensation til løbesti

Yderligere information:

Morten Skov Jensen

Sagsbehandler