Dispensation til legeplads mv.

Publiceret 20-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 10gr, Over Kærby, Kerteminde Jorder, Regnar Langesvej 1, 5300 Kerteminde, Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af legeredskaber efter behov, bålhytte, boldbane samt nødvendig hegning som ansøgt. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/22964.

Dispensation til legeplads mv.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler