Dispensation til genopførsel af shelter

Publiceret 18-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 9m Jerup by, Elling, Fredborgvej 120 9981 Jerup, i Frederikshavn Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelsen af et nyt shelter. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/22578.

Dispensation til genopførsel af shelter

Yderligere information:

Kristina Bej Tanderup

Sagsbehandler