Dispensation til genopførelse af garage

Publiceret 13-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 5a, Den nordlige Del, Hjerm, Vinderupvej 21, 7560 Hjerm, Struer Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/23124.

Dispensation til genopførelse af garage

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler