Dispensation til forlægning af vejforløb samt til ændring af skel forløb

Publiceret 11-10-2022

Kystdirektoratet har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens
§ 15 til forlægning af vejforløb samt til ændring af skel inden for strandbeskyttelseslinjen på
ejendommen matr.18 og 270 Ertebjerg, Tandslet, samt 34 og 277, Kettingskov,
Asserballe, m.fl. Ertebjerghav 14, 6470 Sydals, Sønderborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys journalnummer 22/22937

Afgørelse.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent