Dispensation til etablering af vandhul

Publiceret 17-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1b og 4, Ellinge By, Torup, Amtsvejen 340A, 3390 Hundested, i Halsnæs Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/17029.

Dispensation til etablering af vandhul

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler