Dispensation til etablering af rakettoilet ved eksisterende shelterplads

Publiceret 13-10-2022

Der er den 05-09-2022 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1
§ 15 til etablering af rakettoilet ved eksisterende shelterplads inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 104a, Knudsker Kulvejen 3, 3700 Rønne, Bornholms Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys journalnummer 22/21941

22_21941 Afgørelse.

Yderligere information:

Morten Skov Jensen

Sagsbehandler