Dispensation til etablering af paddevandhul

Publiceret 17-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 34a, Jegindø By, Jegindø, Fjordglimt 15, 7790 Thyholm, i Struer Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/01816.

Dispensation til etablering af paddevandhul

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler