Dispensation til etablering af overdækning med udhus på Stenaldercentret, Vesthimmerlands Museum

Publiceret 18-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1s, Ertebølle by, Strandby, Gl. Møllevej 8, 9640 Farsø, i Vesthimmerlands Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3 nr. 7, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/16668.

Dispensation til etablering af overdækning med udhus på Stenaldercentret, Vesthimmerlands Museum

Yderligere information:

Morten Skov Jensen

Sagsbehandler