Dispensation til etablering af fjernvarme-transmissionsledning

Publiceret 14-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 148 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl og matr.nr. 133 og 12 Adsbøl, Gråsten-Adsbøl, Sønderborg Landevej 158, 6300 Gråsten i Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/22927.

Dispensation til etablering af fjernvarme-transmissionsledning

Yderligere information:

Sidsel Nyborg

Sagsbehandler