Dispensation til etablering af cykelsti

Publiceret 18-10-2022

Afgørelsen vedrører 10 km lang cykelsti langs Sønder Klitvej fra området umiddelbart syd for Hegnet til lige syd for Sønder Haurvig inden for strandbeskyttelseslinjen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. q, jf. § 15, til den ansøgte cykelsti. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/12923.

Dispensation til etablering af cykelsti

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler