Dispensation til at badebro må starte på et dige

Publiceret 07-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 59d St. Magleby By, St. Magleby, Gerdsvej 10B, 2791 Dragør, Dragør Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/03116.

Dispensation til at badebro må starte på et dige

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler