Dispensation til arealoverførsel, Norddjurs kommune

Publiceret 06-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommene matr. nr. 56a og 56ac, begge Anholt By, Anholt, Norddjurs Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/17658.

22/17658 Dispensation til arealoverførsel - Norddjurs kommune

 

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler