Dispensation til anlæg til turismevirksomhed inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 13-10-2022

Der er ansøgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til opførelse af anlæg itilknytning til eksisterende turismevirksomhed inden for strandbeskyttelseslinjen
på ejendommen matr. nr. 9i, Fjellerup by, Fjellerup, Hemming Nielsens vej 25,8585, i Norddjurs Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 7, jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys journalnummer 22/18556

22_18556 Afgørelse.

Yderligere information:

Morten Skov Jensen

Sagsbehandler