Dispensation til anlæg af sikrings- og sikkerhedshegn samt vejanlæg

Publiceret 24-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.61a, Veddelev By, Himmelev, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde, Roskilde Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/23373.

Dispensation til anlæg af sikrings- og sikkerhedshegn samt vejanlæg

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler