Dispensation til afholdelse af yogafestival

Publiceret 12-10-2022

Der ansøgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1 § 15 til
afholdelse af yogafestival inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.
nr. Matr. 1a, Tibirke Flyvesand, Tibirke, Hovedgaden 112, 3220 Tisvildeleje,
Gribskov Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 jf. § 15, til det ansøgte.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys journalnummer 22/22790

22_22790 Afgørelse.

Yderligere information:

Morten Skov Jensen

Sagsbehandler