Dispensation til ændring af vejanlæg, cykelsti mv.

Publiceret 02-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommene matr. 7000q, 111t, 111A, 111R, 346bSøgård Hgd., Nysogn, Søndervig Landevej 25, 6950 Ringkøbing, Ringkøbing-Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til ændring af vejanlæg mv. som ansøgt. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/22763.

Dispensation til ændring af vejanlæg, cykelsti mv.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler