Dispensation til ændring af vej

Publiceret 27-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 8a, Lyndby By, Lyndby, Østergade 6, 4070 Kirke Hyllinge, Lejre Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/03316.

Dispensation til ændring af vej

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler