Dispensation til ændret placering af udekøkken inden for strandbeskyttelseslinjen

Publiceret 12-10-2022

Skibhusgården Natur- og friluftcenter, der er en del af Odense Kommune, har den
05.07.22 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens1
§ 15 til dispensation til
at flytte et eksisterende udekøkken inden for strandbeskyttelseslinjen på
ejendommen matr. nr. 1a, Vigelsø, Østrup, Vigelsø 2 5460 Otterup, i Nordfyns
Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den nye placering af udekøkkenet.

Ved henevendelse om sagen venligst oplys journalnummer 22/19861

22_19861 Afgørelse.

Yderligere information:

Kristina Bej Tanderup

Sagsbehandler