Dispensation til 3 varmepumper samt lydskærm mv.

Publiceret 31-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.14c, Juelsberg Hgd., Nyborg, Fyrvej 6, 5800 Nyborg, Nyborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/23496.

Dispensation til 3 varmepumper samt lydskærm mv.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler