Afslag til udvidelse af sommerhus

Publiceret 31-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 1424, Broager Ejerlav, Broager, Vemmingbundstrandvej 71, 6310 Broager, Sønderborg Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/23141.

Afslag til udvidelse af sommerhus

 

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent