Afslag til udvidelse af helårsbolig

Publiceret 03-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 1m, Annebjerggård Hgd., Højby, Egebjergvej 164, 4500 Nykøbing Sj, Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/22622.

Afslag til udvidelse af helårsbolig

 

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent