Afslag til støjværn

Publiceret 11-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3ø g 3s Ll. Valby By, Ågerup, Frederiksborgvej 406 og 408, 4000 Roskilde i Roskilde Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/00419.

Afslag til støjværn

Yderligere information:

Sidsel Nyborg

Sagsbehandler