Afslag til solceller på terræn

Publiceret 05-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommene matr. 14l, 14ae, Sdr. Bjert By, Sdr. Bjert, Kystvej 2, 6091 Bjert, Kolding Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/22791.

Afslag til solceller på terræn

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent