Afslag til servicebygninger mv. på Horsens City Campings udvidelse

Publiceret 27-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 2qo, Stensballegård Hgd., Vær, Husoddevej 85, 8700 Horsens, Horsens Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af servicebygning mv. som ansøgt.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18157.

Afslag til servicebygninger mv. på Horsens City Campings udvidelse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler