Afslag til opførelse af ny bebyggelse

Publiceret 24-10-2022

Afgørelsen vedrører landbrugsejendommen matr. 21b og 1e, Hasselø By, Væggerløse, Hasseløvej 18, 4873 Væggerløse, Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet finder, at det ansøgte byggeri ikke er omfattet af undtagelsen for dispensation jf. § 15a, stk. 1, nr. 6, idet bebyggelsen ikke kan anses for at være driftsmæssig nødvendig for den pågældende ejendoms landbrugsmæssige drift.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/23375.

Afslag til opførelse af ny bebyggelse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler