Afslag til indretning af bolig på 1. sal samt renovering af helårsbolig, Nordfyns kommune

Publiceret 10-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.11n, Nørreby By, Klinte, Halsvej 53, 5400 Bogense, Nordfyns Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/09713.

21/09713 Afslag til indretning af bolig og renovering af bolig.

 

 

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent