Afslag til genopførelse og udvidelse af sommerhus

Publiceret 17-10-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.44f, Flyvesandslodderne, Nykøbing S. Jorder, Poppelvej 25, 4500 Nykøbing Sj, Odsherred Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/23232.

Afslag til genopførelse og udvidelse af sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler